-
A l'avantguarda de la tecnologia de vapor,
proporcionant solucions innovadores
Comservice | disseny i fabricació d'equips 29
Serveis

Manteniment

Servei de diagnòstic de la seva rampa de vapor a través de diferent metrologia d'ultrasons i cambra tèrmica per determinar l'estat de purgadors i altres elements de la rampa de vapor.

Els equips de pressió poden ser sensibles a una varietat de problemes de degradació i pèrdua de calor si no se'ls dóna el manteniment adequat. Pel fet que els problemes dels equips solen ocórrer durant un llarg període de temps, la supervisió regular i el manteniment contribueixen en gran mesura a evitar fallades o desastres irreparables sent aconsellable el seu manteniment periòdic, segons recomana el Reial decret 2060/2008.

Una gran varietat de plantes i instal·lacions utilitzen equips a pressió. A través d'aquests produeixen vapor que circula a través de les canonades per a fins de calefacció o procés. El manteniment preventiu és essencial per al correcte funcionament de la rampa de vapor, millorant-ne la qualitat i en conseqüència també la qualitat del pinso produït.

Les rampes de vapor requereixen un pla de manteniment per funcionar correctament i necessiten reparacions quan calgui.

És important assenyalar que la reparació i el manteniment no són pas el mateix. El cost invertit en manteniment és en realitat un estalvi de costos.

El titular de les instal·lacions i dels equips a pressió és el responsable que siguin sotmesos a una sèrie de verificacions periòdiques la data de les quals s'ha de comptar a partir de la data de fabricació dels equips a pressió o conjunts o des de la data de l'anterior inspecció periòdica; es realitzaran, com a màxim, al mes corresponent al termini indicat En cas de no conèixer la data concreta de fabricació, la primera prova periòdica es realitzarà a partir de la data d'instal·lació.

Les inspeccions periòdiques seran realitzades en presència del titular per una empresa instal·ladora dequips a pressió o per un organisme de control. També les pot fer l'usuari o el fabricant si acrediten disposar dels mitjans tècnics i humans necessaris que es determinen a l'annex I del Reial decret 2060/2008.
Comservice

Equips de pressió en general


El titular dels equips a pressió ha de garantir que aquests siguin sotmesos a inspeccions periòdiques així com els agents que les realitzen han de deixar constància a través d'un informe de  els nivells d'inspecció amb l'abast i les condicions d'aquestes d'acord amb   ;els requisits del  reglament d'equips de pressió. No obstant això, aquests terminis s'han de considerar màxims i s'han de reduir si l'Organisme de Control considera que l'estat de l'equip ho requereix. En aquest darrer cas, ho ha de notificar a l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
 
Finalitzada la inspecció, el titular rebrà l'informe d'inspecció per part de l'agent que hagi realitzat la inspecció i el conservarà a disposició de l'òrgan competent de la comunitat autònoma En el supòsit que el titular sigui qui hagi   inspecció, serà qui n'expedeixi l'informe. Segons la normativa vigent, cal complir les dates de realització de les inspeccions periòdiques de l'equip, d'acord amb l'annex III del Reial decret 2060/2008.

Sense perjudici de l'anterior, el titular es pot veure obligat a la realització de les comprovacions necessàries que pugui considerar un organisme de control.

Serveis inclosos en manteniment/revision rampes de vapor

Comprovació ultrasònica de purgadors i altres elements de la seva instal·lació.


Comprovació mitjançant un aparell d'ultrasò de l'estat de purgadors, tant en la seva línia de granulació com en caldera incloent-hi el col·lector si n'hi hagués.
El funcionament correcte dels purgadors contribueix a una millora en la seva eficiència energètica ia un considerable estalvi de costos en el consumible de la seva caldera de vapor.
També es revisaran altres elements de la instal·lació com són vàlvules, filtres, possibles fuites en canonades,

Verificació del funcionament correcte de les càmeres de vapor sec o separadors de gotes.


Comprovació del funcionament correcte dels equips de vapor d'alta i baixa pressió mitjançant proves i taules pressió/temperatura així com del cabal de condensat en el retorn al dipòsit de la caldera.

Lliurament d'un informe de l'estat dels vostres equips.


Un cop realitzada la revisió/manteniment de la rampa de vapor, es farà el lliurament d'una relació detallada de les anomalies trobades, un informe d'eficiència energètica en el qual es detallarà el cost econòmic aproximat del volum de les fuites de la instal·lació i una proposta correctiva en cas que sigui necessària. (un sol purgador ubicat en alta pressió i treballant 16h diàries suposa una pèrdua econòmica de milers d'euros a l'any).


Comservice | disseny i fabricació d'equips

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies